antydlug.pl

biznes, finanse, ekonomia, praca

Biznes Finanse Praca

Czym dokładnie są fundusze zrównoważone?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że fundusze zrównoważone zaliczane są do bardzo specyficznych funduszy inwestycyjnych. Warto bowiem zaznaczyć, że ich aktywa lokowane są nie tylko i wyłącznie w akcje spółek giełdowych, ale również bony skarbowe czy obligacje. Godny uwagi jest również fakt, że ze względu na udział akcji, omawiany rodzaj funduszy jest znacznie bardziej ryzykowny w porównaniu do funduszu papierów dłużnych.

Czym są fundusze zrównoważone?

Warto mieć świadomość, że fundusze zrównoważone zaliczane są do grupy funduszy mieszanych. Oznacza to tym samym, że omawiane fundusze składają się w połowie z obligacji, a w połowie z akcji. Konstrukcja umożliwia na to, by część akcyjna pracowała na zysk inwestora w okresie hossy, z kolei obligacyjna nie pozwalała na bardzo duże straty w okresie bessy.

Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że fundusz zrównoważony będzie łączył w sobie zdecydowanie większe bezpieczeństwo w porównaniu do funduszy agresywnych, a także stosunkowo większe zyski niż fundusze bezpieczne.

Jak działają fundusze zrównoważone?

Warto mieć świadomość, że omawiane fundusze zrównoważone rekomendowane są osobom, których celem jest inwestowanie w sposób umiarkowany. Ulokowanie przez inwestora swoich aktywów w papierach dłużnych powoduje, że ryzyko będzie stosunkowo niskie. Jak zostało to już wspomniane wcześniej fundusze zrównoważone są zdecydowanie bardziej bezpieczne w porównaniu do funduszy akcyjnych.

Podczas gorszej koniunktury rynkowej wspomniane fundusze zrównoważone nie stracą aż tyle, co fundusze innego rodzaju. Inwestor będzie miał jednak mniejsze możliwości na zarobienie podczas hossy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają skłonności do ryzyka.

Co wyróżnia fundusze zrównoważone na tle innych?

Należy również zaznaczyć, że klienci razem z funduszami zrównoważonymi otrzymują praktycznie gotową strategię inwestycyjną. Nie trzeba tym samym nie tylko marnować cennego czasu, ale również zastanawiać się nad ewentualnym rozdzielaniem środków pieniężnych między poszczególnymi instrumentami finansowymi. Inwestor nie musi również analizować, gdzie najlepiej ulokować swoje środki.

Fundusze zrównoważone na tle pozostałych dostępnych na rynku funduszy wyróżniają się przede wszystkim niezwykle prostą konstrukcja. Charakteryzuje je nie tylko bardzo łatwa kontrola, ale również możliwość wyjścia z inwestycji. Osoby zainteresowane inwestowaniem w omawiany rodzaj funduszy mogą na początku zacząć od bardzo małych kwot. Rozwiązanie sprawdzi się także w przypadku osób stawiających swoje pierwsze kroki w inwestowaniu.