antydlug.pl

biznes, finanse, ekonomia, praca

Biznes Ekonomia Finanse Marketing Praca

Wszystko, co trzeba wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Każde pożyczone pieniądze trzeba oddać. Wszyscy o tym wiemy zaciągając zobowiązania, jednak życie czasami układa się w taki sposób, że nie każdy jest w stanie spłacić zaciągnięte długi. Upadłość konsumencka jest sposobem na wybrnięcie z zadłużenia, które przerosło możliwości dłużnika. Co trzeba wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest skierowana do osób fizycznych, które popadły w zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić. Trzeba pamiętać, że nie jest to propozycja skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Konsument może ubiegać się o upadłość konsumencką w momencie, gdy jego miesięczne dochody nie wystarczają, by spłacać zadłużenie i jednocześnie pokrywać wydatki spowodowane codziennym egzystowaniem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się w sądzie. Należy złożyć wniosek do sądu, w którym trzeba uzasadnić brak możliwości spłaty powstałych zadłużeń. To sąd decyduje, czy długi oraz jaka ich część zostaje umorzona.

Warto wiedzieć, że sąd może umorzyć jedynie część długu nakazując spłatę pozostałych zobowiązań. W takiej sytuacji to również sąd ustala harmonogram spłat, których dłużnik musi przestrzegać.

Sąd, by umożliwić spłatę zadłużenia, może nakazać sprzedaż mienia dłużnika. W takiej sytuacji dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu, mieszkania czy sprzętu domowego zostanie przekazany na pokrycie zobowiązania.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej czasami jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala na uregulowanie trudnej sytuacji materialnej. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to proces długotrwały i trudny do przeprowadzenia. Trzeba również pamiętać o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą.

Upadłość konsumencka to w konsekwencji konieczność ograniczenia umów w ramach zakupu różnorodnych produktów użytku codziennego, jakie może zawierać konsument, takich jak żywność czy środki chemiczne.

Dłużnik, który ogłosi upadłość konsumencką, traci możliwość zarządzania własnym majątkiem. Od tego momentu syndyk jest do tego zobowiązany. Bardzo często dłużnik jest zobowiązany do przekazania swojego majątku na poczet długów. Jest również zobowiązany do składania odpowiednich informacji o jego stanie na przyszłość.

W sytuacji, gdy dłużnik nagle porzuci pracę zawodową może narazić się na umorzenie postępowania upadłościowego. Jest to powód, by w przyszłości każde inne postępowanie upadłościowe było niemożliwe. Jednocześnie dłużnik zostaje wykreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.